Pojdi na: content | sidebar

 

Biomasna kogeneracija z uplinjanjem lesne biomase

Uplinjanje je termo-kemični proces pretvorbe kemične energije iz lesne in druge biomase (trdno gorivo, nizko kakovostna energija) v kakovostnejšo obliko energije (plinasto gorivo, "Syn-Gas" ali lesni plin). Proces pretvorbe je zahteven proces sestavljen iz različnih biokemičnih, kemičnih in termokemičnih procesov. Uplinjevalni proces vključuje kontrolo dovajanja toplotne energije, zraka, vodne pare ali mešanice obeh.

 

Biomasni uplinjevalni reaktorji

 • tipična doba vračila od 36 do 48 mesecev
 • suho čiščenje plina, ni katranskih odplak
 • majhne mere uplinjevalca
 • visoka pretvorba ogljika: > 98%
 • hiter zagon in ustavitev reaktorja
 • delovanje v obsegu 40% do 100 % nazivne moči
 • projekt pripravimo glede na zahteve in potrebe stranke
 • možna uporaba skoraj vseh vvrst suhe biomase
 • modularna zgradba
 • stranski produkt je pepel in vodni kondenzat

biomasna kogeneracija

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Kogeneracijske enote na lesni plin

 • industrijski robustni motorji na lesni plin
 • visok izkoristek: 38 - 41% električni, 45 - 49% termalni
 • nazivne moči kogeneracijskih enot od 250 kW do 3000 kW
 • Dobavitelji: Jenbacher, MWM Deutz, Cummins

kogeneracijska enota

 

 

 

 

 

 

 

   
 

SPTE na lesno biomaso kogeneracija

PDF brošura - Tehnologija uplinjanja lesne biomase in poljedelskih ostankov in kogeneracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt: COGENERA, Artim, razvoj in projektiranje d.o.o, Virmaše 210, 4220 Škofja Loka, Slovenija
040 427 173, rado.irgl(at)artim.si

Return to top