More Website Templates at TemplateMonster.com!

ORC proizvodnja elektrike iz toplote

Biomasna peč in ORC modul

Primerna instalacija na mestu, kjer potrebujemo toploto in želimo generirati dodatno zeleno električno energijo. Primerna biomasa :

  1. - > sekanci, žagovina, lesni ostanki
  2. - > slama, odpadna žita
  3. - > nastilj od perutninske proizvodnje
  4. - > določeni ostali odpadki iz industrije

Izvor toplote je avtomatski gorilec z zgorevalno komoro, avtomatskim doziranjem goriva in odstranjevanjem pepela. Dimne pline se očistimo in vodimo na izmenjevalec ORC naprave. Tukaj se upareva organski medij - toluen, ki nato poganja turbino in generator električne energije.

Izhodni dimni plini po izmenjevalcu imajo 180 °C in jih vodimo v dimnik. Ves proces je kontinuiran in popolnoma avtomatiziran.

orc-biomasa-elektrika

 

orc biomasa elektrika kogeneracija

 

krivulja proizvodnje električne energije - orc

PDF prospekti ORC

 

Motor z generatorjem in ORC modul

Uparaba pri vseh motorjih na notranje izgorevanje, kjer dobimo zadostno količino dimnih plinov, katere vodimo na ORC napravo. Primer so bioplinarne, kjer je 50% toplotne energiji pri kogeneraciji v obliki vročih izpušnih plinov. Idealne so moči motorjev od 1-2 MWe. Sekundarna voda iz ORC naprave ima okoli 55 °C, ki je primerna za segrevanje fermenterjev.

 

Prednosti:

- Povečana učinkovitost glavnega genertaorja z hkratno proizvodnjo toplote

- Ni potrebna instalacija ločenega toplotnega izmenjevalca za ispušne pline motorja

- popolnoma avtomatsko in avtonomno delovanje


orc kogeneracija bioplinarne

 

PDF prospekti ORC

 

Uporaba v industrijskih procesih

Kjer je na razpolago odpadna toplota v industriji je možnost za uporabo ORC enote. ORC Green Machine uporablja toploto od 80 - 116 °C in nam lahko daje od 20 - 65 kW električne energije.

ORC Varion enota je primerna za inštalacijo v procesih, kjer imamo izpušne pline s temperaturo > 350 °C. Poleg električne energije dobimo tudo toplo vodo od 55 - 80 °C.

Možno znatno zmanjšanje stroškov proizvodnega procesa z izkoriščanjem odpadne toplote za proizvodnjo električne energije in toplote zapri ogrevanju prostorov.

Primeri možne uporabe:

- Železarne

- Steklarne

- Opekarne (proizvodnja opeke in strešnikov)

- Cementarne

- Kemična in farmacevtska industrija

proizvodnja opeke

 

chemical plant ORC waste heat