Pojdi na: sitemap | sidebar

SPTE - biomasna kogeneracija električne energije in toplote

Novi obnovljivi viri energije so zelo pomembna priložnost za bodočnost našega planeta. Biomasa je dobra alternativa obstoječim fosilnim gorivom. Slovenija je bogata s čudovitimi gozdovi, kateri obnovljivo sončno energijo pretvarjajo v lesno biomaso visoke kakovosti. Samo del letnega slovenskega prirasta gozdov je izkoriščen, hkrati pa plačujemo ogromno denarja za uvoz dragih fosilnih goriv - za ogrevanje, pogon strojev in avtomobilov. Slovenski les naj bo namenjem za kvalitetne proizvode iz lesa, lesni ostanki in manj kakovosten gozdni prirast pa se koristno lokalno uporabi za biomasno ogrevanje in kogeneracijo toplote in elektrike. S tem imajo lahko dober prihodek slovenski kmetje in lokalna ekonomija skozi povečanje delovnih mest.

Ponujamo inovativno preizkušeno tehnologijo soproizvodnje električne energije in toplote iz lesne biomase (lesnih sekancev). Toplota se lahko koristno uporabi za ogrevanje stanovanj in hiš, rastlinjakov, sušilnic, bazenov, proizvedena elektrika pa ima univerzalno uporabo.

bSPTE ogrevanje in elektrika   Preizkušen tim mladih strokovnjakov je v sodelovanju z vrhunskimi partnerji razvil enoto za soproizvodnjo toplote in elektrike. Napravo je mogoče enostavno inštalirati v kontejnerski ali navadni izvedbi.
Z 20-30 m3 suhih lesnih sekancev bo možno pokrivati letne potrebe po el. energiji in toploti nizko-energetske enodružinske hiše in potrebe električnega avtomobila za lokalne vožnje.
Možno je zagotoviti 100% energijsko neodvisnost od javnega toplovodnega in električnega omrežja, ter od fosilnih goriv.

 

Kontejnerska mikro SPTE enota - kogeneracija na lesne sekance

Samostojna kogeneracijska enota v kontejnerski izvedbi, moči 28 kW ali 40 kW netto, ima vgrajeno zanesljivo in preizkušeno tehnologijo uplinjanja lesne biomase in kogeneracije toplote in elektrike. Naprava popolnoma izpolnjuje vse ekološke standarde, saj 100% uporablja obnovljivo lesno biomaso in ima minimalne emisije v okolje. SPTE naprava zahteva majhno vzdrževanje in servis, ima pa vgrajeno popolno daljinsko kontrolo in javljanje napak.

mikro SPTE na lesno biomaso
 
kogeneracija na lesno biomaso

 

Prva evropska "EKO vas" - 100% energetsko neodvisna

Eko vas "Kempele" v Finski je bila zasnovana in zgrajena leta 2009. Ta projekt postavlja nove smernice in standarde na področju energetske oskrbe stanovanjskih naselij in je odličen primer praktične uporabe novih inovativnih tehnologij, ki izkoriščajo obnovljive vire energije. V vasi je 10 hiš, ki so pasivne in nizko energetske, ter imajo vgrajene napredne tehnologije pametne hiše. Vgrajena je LED razsvetljava in aparati z nizko porabo električne energije. Vse potrebe po električni energiji pokriva mikro kogeneracijska enota moči 30 kw elektrike in 70 kw toplote, ter kot dopolnilo, manjša veterna elektrarna.

Naprej - Reference kogeneracija na lesno biomaso>>

eko-vas-SPTE-biomasa

 

Presentacija PDF Biomasna kogeneracija Volter 30, 40

biomasna kogeneracija lesni sekanci SPTE ogrevanje min elektrika

 

Video presentacija - Eko vas Kempele in Volter CHP 30 kW enota

 

 Kontakt in informacije: Artim d.o.o., Radoslav Irgl
+386 (0)40 427 173, E-pošta

Return to top